KULLANIM YERLERİ

- Tarihi yapı taşıyıcı elemanların yapısal onarımında,

-Mevcut ya da yapılacak taş duvar temel yapımında,

-Kargir yapılarda mevcut boşluklar için hatıl yapımında,

-Mikro kazık elemanlar ile birlikte, ankraj boşluklarının doldurulmasında,

-Tarihi yapıların klor ve sülfat atağına karşı korunmasında kullanılmaktadır.

AVANTAJLARI

Su ve belirlenen oranda iri agrega ile karıştırılarak kolayca uygulanır.

-Yüksek mekanik ve durabilite özelliklerine sahiptir.

-Kendiliğinden yerleşen özelliktedir.

-A1 sınıfı yanmaz özelliktedir.

-Soğuk-sıcak çevrimlerine karşı dayanıklı, aşınma direnci yüksektir.

-Yapıların nefes almasına izin verir.

UYGULAMA TALİMATLARI

1- YÜZEY VE ÖN HAZIRLIK


Uygulama yapılacak yüzey her türlü kir, pas ve tozdan arındırılmalıdır. Yüzeyde bulunan gevşek tabaka kaldırılmalıdır. Yüzeyde hareket halinde su olmayacak şekilde yüzey nemlendirilmelidir.


2- KARIŞIM


Romanmix LC16 güçlendirme harcı ile ağırlıkça 1/3 oranında KT1 (kırmataş 1) ve ağırlıkça 1/4 oranında su (20 kg Romanmix LC16 için için yaklaşık 6,67 kg KT1 ve 3,25 – 3,75 kg su), betoniyer ya da muadili bir mekanik karıştırıcı kullanılarak karıştırılmalıdır. El ile karıştırılmamalıdır.


3- UYGULAMA


Harç dökümü karıştırıcı donanımı olmayan sabit veya hareketli pompa, kova vb. yöntemlerle olabilir. Döküm öncesi kalıpta, sertleşmiş harç kalıntısı, buz, kar ve serbest su bulunmamalı, inşaat derzleri temiz olmalı ve ıslak duruma gelinceye kadar rutubetlendirilmelidir. Harcın, doğrudan zemine döküleceği hâllerde taze harç zeminle karışmaya karşı korunmalıdır. Döküm öncesi paspayı elemanlarının ve donatı mesnetlerinin net harç örtü tabakası kalınlığını sağladığı kontrol edilmelidir. Döküm esnasında ve kür süresi boyunca ortam sıcaklığının düşük veya yüksek olacağının tahmin edildiği hâllerde, harcın zarar görmesinin önlenmesi için tedbir alınmalıdır. Kendiliğinden yerleşen harç için, mümkün olduğu kadar, yerleştirme hızına uygun döküm hızı sağlanarak sürekli ve tek seferde dökülmelidir. Kendiliğinden yerleşen harç uygulamasında vibrasyon genellikle yapılmamalıdır.


4- KÜRLEME


Hızlı kurumayı önlemek amacıyla uygun kür malzemeleri kullanılabilir. Sıcak havalarda harç yüzeyi nemli tutulmalıdır.


5- TEMİZLİK


Ekipmanların temizliği su ile yapılabilir. Sertleşmiş harcın temizliği mekanik olarak sağlanmalıdır.

SINIRLAMALAR
Ürün teknik dökümanında belirtilen bilgiler dışında önerilen miktardan fazla su harca ilave etmeyiniz. Belirtilen sıcaklık değerleri arasında uygulama yapılmalıdır. Düşük sıcaklıkta uygulama yapıldığında priz yavaşlar, yüksek sıcaklıklarda ise priz hızlanır. İşlenebilirlik ortam şartlarına göre değişiklik gösterebilir. 
SORUMLULUK
Ürün teknik dökümanında belirtilen bilgiler,  uygulama detayları ve tavsiyeler Tetraglobe’nin bilgi birikimi ve tecrübeleri ile oluşturulmuştur. Ürünlerin kullanımı, ortam şartları ve kullanım yüzeyine göre farklılık gösterebilir. Tetraglobe kontrolü dışında elde edilen veriler, gerçekte elde edilen deneysel verilere göre değişiklik gösterebilir. Doğru koşullarda doğru ürün kullandığınızdan emin olunuz ve Tetraglobe tarafından verilen talimatlara uyunuz. Aksi durumda Tetraglobe sorumlu tutulamaz. Yenisi yayınlanan teknik dökümanın eski basımları geçersizdir. 
ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI
Ürün teknik dökümanında belirtilen bilgiler deneysel verilere dayanmaktadır. Tetraglobe kontrolü dışında elde edilen değerler, çeşitli sebeplerle gerçek değerle farklılık gösterebilir.
İŞ GÜVENLİĞİ - SAĞLIĞI VE ÇEVRE

Ürün kullanıcıları, ürün ile ilgili bilgi ve önerileri içeren, kimyasal ürünlerin güvenli şekilde sevk edilmesi, depolama koşulları, bertaraf edilmesi, fiziksel, toksikoloji, ekolojik ve diğer güvenlikle ilgili tüm detaylar için malzeme güvenlik formuna (MSDS) başvurabilirler.


Teknik Özellikler

Basınç Dayanımı (MPa) 90 Gün>16 MPa 1 Yıl>20MPa
Elastisite Modülü (MPa) 28 Gün >16000 MPa
Su Buharı Geçirimliliği (µ) < 35 µ
Yangın Dayanımı A1
Kapiler Su Absorbsiyonu (kg. m-2 .min -0,5) 0,2 kg. m-2 .min -0,5
Yoğunluk (gr/cm3) 1,82
Karışım Yoğunluğu (gr/cm3) 2,20 gr / cm3
Kullanım Süresi (+20°C) 40 dakika
Tam Kürlenme Süresi (+20°C) 28 gün